Cerdido

Sede electrónica do Concello de Cerdido

imagen 06:44:02 Mércores 19 de decembro 2018 Actualizar data e hora

Taboleiro de anuncios

2/11/18

Secretaría Xeral

Aprobación da modificación de crédito, suplemento de crédito 2018/T002/000011 no vixente presuposto municipal con cargo o remanente de tesourería para gastos xerais.

2/11/18

Secretaría Xeral

Aprobación inicial de modificación das ordenanzas fiscais reguladoras do Imposto sobre o bens inmobles.

23/09/14

Posta en marcha do PORTAL DE TRANSPARENCIA do Concello de Cerdido

O Concello de Cerdido, a través da súa sede electrónica, pon en marcha o PORTAL DE TRANSPARENCIA.

6/02/14

Cerdido inaugura a Sede Electrónica do Concello.

Cerdido inaugura a Sede Electrónica do Concello, que permitirá aos cidadáns realizar os seus trámites por internet. Cerdido dá o salto cara a unha administración sen papel.

6/02/14

Desde o día 6 de Febreiro de 2014, o Concello está a disposición de calquera cidadán do mundo, calquera día do ano e a calquera hora.

A implantación da Administración Electrónica na xestión municipal supón unha nova forma de relación entre a Administración e os cidadáns, xa que abre a posibilidade de relacionarse por internet con plenas garantías legais, de confidencialidade, seguridade e sinxeleza.

6/02/14

A Administración Municipal, cada vez máis próxima ao cidadán.

A nova sede vai permitir a cidadáns e empresas a presentación, por vía telemática, da totalidade de instancias e solicitudes dirixidas ao Concello.